Vad är arbetslivets pedagogik? (Digital)

Digital version

Vad är arbetslivets pedagogik? –Bakgrund, problem och möjligheter

Medan pedagogikämnet ägnat huvudintresset utbildning, lärande och uppfostran inom främst skola, barnomsorg högre utbildning och, i någon mån, vuxenutbildning i allmänhet, har intresset ökat under senare tid för bl.a. pedagogiska frågor i arbetslivet såsom personalutbildning, ledarskap samt lärande arbeten och arbetsmiljöer.
Mot den bakgrunden diskuteras i denna rapport vad en alltmer omfattande pedagogisk praktik i dagens arbetsliv inrymmer och hur det vetenskapliga intresset för denna praktik kan ta sig uttryck och utvecklas inför framtiden.

Välj din version

Den här skriften finns i tre versioner varav två är digitala.

Du kan beställa den som en e-Publikation eller som en vanlig PDF-fil. Läs gärna mer om e-Pubformatet och dess fördelar här.

Picture of Vad är arbetslivets pedagogik? (PDF)
Vad är arbetslivets pedagogik? (PDF)
Artikelnr: 4A061
ISBN: 978-91-86983-52-9
0,00 kr
Picture of Vad är arbetslivets pedagogik? (e-PUB)
Vad är arbetslivets pedagogik? (e-PUB)
Artikelnr: 4A060
ISBN: 978-91-86983-52-9
0,00 kr