Stefan Lund

Stefan Lund är fil. dr. i pedagogik och forskar kring frågor som rör utbildningsreformer, barns och ungas fritid, utbildningsval och skolprofilering.

Läs mer på Stefans hemsida.