Kunskap och bedömning i svenska

Kunskap och bedömning i svenska. Lärare i svenska diskuterar teori och praktik. 30 verksamma lärares lärdomar och reflektioner runt ämnet svenska.
Artikelnr: 4A024
ISBN: 978-91-85993-00-0
0,00 kr

Kunskap och bedömning i svenska. Lärare i svenska diskuterar teori och praktik

Läsåret 2007 hölls på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling en fempoängskurs om kunskapssyn och bedömning i svenska på Högskolan i Kalmar. Sammankomsterna i Kalmar byggdes upp av föreläsningar och gruppdiskussioner. Föreläsare var Lise-Lotte Eek, Elisabeth Elmeroth, Birgitta Garme, Katarina Herrlin, Ewa Bergh-Nestlog och Ragnar Olsson. Mellan sammankomsterna bedrev deltagarna litteraturstudier och diskussioner över Internet.
Kursen följdes av 30 verksamma lärare i svenska. Parallellt med kursen har flertalet lärare kunnat pröva sina nya kunskaper i verksamheten med eleverna. I denna rapport presenterar samtliga deltagare lärdomar och reflektioner runt ämnet svenska. Rapporten avslutas med en omfattande referenslista.

Kunder som köpte denna köpte också

Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk

Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk. Lärare i svenska som andraspråk diskuterar teori och praktik
0,00 kr

Såsom i en spegel –Elevers upplevelser av utvecklingssamtal

Att söka en förståelse för elevers upplevelser av sig själva i samband med utvecklingssamtalen utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv.
0,00 kr

Lilla genushäftet –Om genus och skolans jämställdhetsmål

Vad är genus och genusperspektiv? Vad har genusperspektiv med lärarutbildningen att göra?
0,00 kr