Forskning om undervisning och lärande –En internationell och nationell översikt

En forskningsöversikt bestående av en internationell och nationell genomgång av översikter inom området Undervisning och lärande 1990-2011.
Artikelnr: 4A018
ISBN: 978-91-86983-39-0
0,00 kr

(Huvudrapport från CARL-projektet)
En sammanfattning finns också tillgänglig med ISBN 978-91-86983-40-6.

Var står egentligen forskningen om undervisning och lärande idag? Vilka resultat har forskningen kommit fram till?
Föreliggande rapport är slutredovisningen av CARL-projektet (Comparative Analysis of Research on teaching and Learning). Forskningsöversikten består av en internationell och nationell genomgång av översikter inom området Undervisning och lärande 1990-2011.
Den ger bland annat svar på hur internationella forskningsläget, viktiga forskningspositioner och resultatbilder, förhåller sig till svenska under tidsperioden. Översikten bygger på en genomgång av de 20 mest framträdande internationella översikterna respektive 20 av de mest framträdande svenska översikterna på det didaktiska området de två senaste decennierna. I CARL- projektet har även ett metodutvecklingsarbete bedrivits i att utveckla metodiken för kvalitativa metasynteser inom utbildningsområdet, något som hittills inte genomförts i någon större skala.

Kunder som köpte denna köpte också

Tid för fostran

Delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan.
0,00 kr

Det är ju ingenting vi bett om. En studie av en integrationsprocess mellan förskoleklass och skola

”Det är ju ingenting vi bett om…” En studie av en integrationsprocess mellan förskoleklass och skola, med fokus på personal i förändring
0,00 kr