Barn- o barndomsforskning i pedagogik under 2000-talet (digital)

Denna rapport har som ambition att beskriva och diskutera pedagogiska avhandlingar inom områdena barn- och barndomsforskning mellan 2000 och 2008.

Denna rapport har som ambition att beskriva och diskutera pedagogiska avhandlingar inom områdena barn- och barndomsforskning mellan 2000 och 2008. Totalt ingår 71 avhandlingar. Syftet är att tydliggöra befintliga universitetsmiljöer och dess forskningsinriktningar, vilka teoretiska perspektiv och metoder som använts samt avhandlingarnas syften och innehållsområden. Därmed är det inte enskilda avhandlingar som är av intresse här, utan relationerna dem emellan och de teoretiska och empiriska teman som de uttrycker. Rapporten har även två implicita syften. För det första syftar forskningsöversikten till att synliggöra områden inom forskningsfältet Barn och barndom, där den pedagogiska forskningen har ambitionen att fördjupa förståelsen av barns liv och livsvillkor inom och utom utbildningsinstitutionerna. Avsikten är för det andra att ge lärare i förskola, grundskola och fritidshem en karta över den pedagogiska forskning som genomförts under 2000-talet.

Välj mellan pappersversion och e-bok samt PDF

Barn- o barndomsforskning i pedagogik under 2000-talet (digital) E-pub
Beställ som e-bok i formatet E-pub. För läsplattor och datorer
ISBN: 978-91-86983-49-9
0,00 kr
Barn- o barndomsforskning i pedagogik under 2000-talet (digital) PDF
Beställ som PDF för läsning i alla typer av enheter.
0,00 kr