Skriftserier

Här hittar du skriftserier från våra ämnen på Linnéuniversitetet. I skriftserierna publiceras utvalda arbetsrapporter och uppsatser författade av institutionernas studenter, lärare och forskare. Därutöver publiceras andra skrifter av intresse inom våra ämnesområden på respektive institution.

Display per page

Universitetsstuderande m läs- skrivsvårigheter-digital

Denna rapport ger en inblick i hur det är att genomföra universitetsstudier när man har läs- och skrivsvårigheter. E-boksversion
0,00 kr

Vetenskaplighet i hela lärarutbildningen (digital)

I denna rapport diskuteras begreppet ”vetenskaplighet”, och då speciellt i lärarutbildningen. E-bok!
From 0,00 kr