Rätten att definiera sig själv i mötet –Livsberättelser av lärarstudenter

Rätten att definiera sig själv – i mötet. Livsberättelser av lärarstudenter med annan etnicitet än svensk i mötet med svenska skolan och samhället
SKU: 4A043
GTIN: 978-91-85993-22-2
0,00 kr

Denna studie belyser manliga lärarstudenters erfarenheter och uppfattningar om vad som är viktigt i mötet med svenska skolan och samhället, samt hur man uppfattar sig själv i dessa möten. Studien genomfördes utifrån ett interkulturellt perspektiv genom muntliga och skriftliga livsberättelser av tre lärarstudenter med annan etnicitet än svensk. Skolans betydelse i mötet uppfattades av lärarstudenterna som vägen in i en gemenskap och beskrivs som en trygg plats som öppnar dörrar in till det svenska samhället. Lärare som visade engagemang och förståelse påverkade den fortsatta skolgången på ett positivt sätt. Men det framkommer även särskiljande behandlingar, både i skolan och i samhället. Att inte bli sedd och accepterad som den man uppfattar sig vara, och att man anpassar sig för att undvika utanförskap, utgör exempel på detta. Att öka kunskapen om ett interkulturellt syn- och förhållningssätt bör därför vara ett viktigt inslag i lärarutbildningen och i kompetensutvecklingen av lärare. Förhoppningsvis kommer denna studie att bidra till vidare diskussioner om det mångkulturella samhällets möjligheter i ett samhälle där allas lika värde uppskattas.

Customers who bought this item also bought

Det är ju ingenting vi bett om. En studie av en integrationsprocess mellan förskoleklass och skola

”Det är ju ingenting vi bett om…” En studie av en integrationsprocess mellan förskoleklass och skola, med fokus på personal i förändring
0,00 kr

Förståelse för den andre via berättelser om livet

Denna rapport omfattar två uppsatser i pedagogik med inriktning specialpedagogik. Uppsatserna skrevs på avancerad nivå, inom ramen för 91-120 högskolepoäng, läsåret 2008/2009.
0,00 kr

Kunskap och bedömning i svenska

Kunskap och bedömning i svenska. Lärare i svenska diskuterar teori och praktik. 30 verksamma lärares lärdomar och reflektioner runt ämnet svenska.
0,00 kr