Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk

Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk. Lärare i svenska som andraspråk diskuterar teori och praktik
SKU: 4A025
GTIN: 978-91-89584-84-6
0,00 kr

Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk
Lärare i svenska som andraspråk diskuterar teori och praktik

(Elisabeth Elmeroth, red.)


Läsåret 2006/2007 hölls på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling en fempoängskurs om kunskapssyn och bedömning i svenska som andrasrpåk på Högskolan i Kalmar. Sammankomsterna i Kalmar byggdes upp av föreläsningar och gruppdiskusssioner. Föreläsare Carin Rosander, Elisabeth Elmeroth, Lise-Lotte Eek och Ragnar Olsson. Mellan sammankomsterna bedrev deltagarna letteraturstudier och diskussioner över internet.

Kursen följdes av 24 verksamma lärare i svenska som andraspråk. Parallellt med kursen har flertalet lärare kunnat pröva sina nya kunskaper i verksamheten med eleverna. I denna rapport presenterar samtliga deltagare lärdomar och reflektioner runt ämnet svenska som andraspråk. De olika beidragen är ordnade så att avsnitt 1-4 behandlar ämnet i allmänna ordalag, i avsnitt 5-1 är fokus i huvdsak på arbetssätt, medan avsnitt 12-15 fokuserar bedömning, avsnitt 16-22 handlar om hela skolans ansvar och slutligen diskuteras ämnets status i avsnitt 23-24.

Rapporten avslutas med en omfattande referenslista.

Customers who bought this item also bought

Skriftspråkliga situationer i klassrummet

Att medverka till att skapa lustfyllda förutsättningar för barns möte med skriftspråket är den bakomliggande tanken i denna studie
0,00 kr

Såsom i en spegel –Elevers upplevelser av utvecklingssamtal

Att söka en förståelse för elevers upplevelser av sig själva i samband med utvecklingssamtalen utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv.
0,00 kr

Lilla genushäftet –Om genus och skolans jämställdhetsmål

Vad är genus och genusperspektiv? Vad har genusperspektiv med lärarutbildningen att göra?
0,00 kr