Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk

Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk. Lärare i svenska som andraspråk diskuterar teori och praktik
SKU: 4A025
GTIN: 978-91-89584-84-6
0,00 kr

Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk
Lärare i svenska som andraspråk diskuterar teori och praktik

(Elisabeth Elmeroth, red.)


Läsåret 2006/2007 hölls på uppdrag av Myndigheten för skolutveckling en fempoängskurs om kunskapssyn och bedömning i svenska som andrasrpåk på Högskolan i Kalmar. Sammankomsterna i Kalmar byggdes upp av föreläsningar och gruppdiskusssioner. Föreläsare Carin Rosander, Elisabeth Elmeroth, Lise-Lotte Eek och Ragnar Olsson. Mellan sammankomsterna bedrev deltagarna letteraturstudier och diskussioner över internet.

Kursen följdes av 24 verksamma lärare i svenska som andraspråk. Parallellt med kursen har flertalet lärare kunnat pröva sina nya kunskaper i verksamheten med eleverna. I denna rapport presenterar samtliga deltagare lärdomar och reflektioner runt ämnet svenska som andraspråk. De olika beidragen är ordnade så att avsnitt 1-4 behandlar ämnet i allmänna ordalag, i avsnitt 5-1 är fokus i huvdsak på arbetssätt, medan avsnitt 12-15 fokuserar bedömning, avsnitt 16-22 handlar om hela skolans ansvar och slutligen diskuteras ämnets status i avsnitt 23-24.

Rapporten avslutas med en omfattande referenslista.

Customers who bought this item also bought

Skriftspråkliga situationer i klassrummet

Att medverka till att skapa lustfyllda förutsättningar för barns möte med skriftspråket är den bakomliggande tanken i denna studie
0,00 kr

Såsom i en spegel –Elevers upplevelser av utvecklingssamtal

Att söka en förståelse för elevers upplevelser av sig själva i samband med utvecklingssamtalen utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv.
0,00 kr

Kunskap och bedömning i svenska

Kunskap och bedömning i svenska. Lärare i svenska diskuterar teori och praktik. 30 verksamma lärares lärdomar och reflektioner runt ämnet svenska.
0,00 kr