Publikationer

Här kan du beställa publikationer inom Linnéuniversitetet. I dagsläget kan man beställa avhandlingar från Linnéuniversitetets förlag vid namn Linnaeus University Press och äldre skriftserier från ämnen inom fakulteten för samhällsvetenskap. Fler skriftserier tillkommer efterhand.

Display per page

The EU and the outside world. Global themes in a European setting

Avhandling skriven av: Anne Haglund Morrissey & Daniel Silander
160,00 kr

Aspekter av litterär nyöversättning. Aspects de la retraduction littéraire

Avhandling författad av: Olof Eriksson (red.)
160,00 kr

Att lära andra språk

Forskning om andraspråksinlärning som är viktiga för att förstå undervisning och lärande med avseende på andraspråksinlärning
0,00 kr

Att ta rodret i sitt liv. Lärande utmaningar vid långvarig sjukdom

Avhandling författad av: Mia Berglund
160,00 kr

Att vara invandrare och patient i Sverige. Ett individorienterat perspektiv

Avhandling författad av: Elisabeth Björk Brämberg
160,00 kr

Barn- o barndomsforskning i pedagogik under 2000-talet (digital)

Denna rapport har som ambition att beskriva och diskutera pedagogiska avhandlingar inom områdena barn- och barndomsforskning mellan 2000 och 2008.
Från 0,00 kr

Beröringens fenomenologi

Avhandling författad av: Lise-Lotte Ozolins
160,00 kr

Bipolär sjukdom. Ur ett existentiellt perspektiv

Avhandling författad av: Marie Rusner
160,00 kr

Det är ju ingenting vi bett om. En studie av en integrationsprocess mellan förskoleklass och skola

”Det är ju ingenting vi bett om…” En studie av en integrationsprocess mellan förskoleklass och skola, med fokus på personal i förändring
0,00 kr

Dom kallar oss värstingar. Om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis

Avhandling författad av: Margareta Stigsdotter Ekberg
160,00 kr

En bok om genus. Nyfikenhet, nytänkande och nytta

Avhandling författad av: Christina Angelfors och Eva Schömer
160,00 kr