Dom kallar oss värstingar. Om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis

Avhandling författad av: Margareta Stigsdotter Ekberg
Artikelnr: 4U005
ISBN: 978-91-86491-38-3
Vendor: Avhandlingar
150,94 kr

Det är en väsentlig angelägenhet att unga människor får stöd och hjälp att utvecklas på ett gynnsamt sätt. Frågor kring ungdomar och ungdomars livsstil kan studeras utifrån olika utgångspunkter. Denna studie tar avstamp i ett pedagogiskt perspektiv där ”det pedagogiska mötet” utgör ett bärande tema. Unga som är på väg att utveckla en problematisk livsstil kommer att delta i en rad möten med samhällets myndigheter. Vad möter dessa unga, dvs. vilken kunskap och vilka värden kommuniceras i sådana möten? Vad lär sig de unga om sig själva och vad lär sig de sig om samhället? Det är frågor som ställs i denna studie, där representanter för skola, socialtjänst och polis får komma till tals och ge sin syn på åtgärder gällande unga i problem. Ungdomarna själva får berätta om sina erfarenheter av möten med samhällets representanter. Det som berättas ligger till grund för en analys av samhällets reaktioner och ungas upplevelser av dessa. På så sätt kan avhandlingen Dom kallar oss värstingar. Om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis ses som ett bidrag till kunskapsutvecklingen inom verksamhetsområden där ungdomar är målgruppen.

Specifikationer
Bindning Limmad
Sidor 200
Kunder som köpte denna köpte också

Det är ju ingenting vi bett om. En studie av en integrationsprocess mellan förskoleklass och skola

”Det är ju ingenting vi bett om…” En studie av en integrationsprocess mellan förskoleklass och skola, med fokus på personal i förändring
0,00 kr

Såsom i en spegel –Elevers upplevelser av utvecklingssamtal

Att söka en förståelse för elevers upplevelser av sig själva i samband med utvecklingssamtalen utifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv.
0,00 kr

Tid för fostran

Delutvärdering av kvalitetsarbete i försöksverksamhet med utbildning utan timplan i grundskolan.
0,00 kr