Avhandlingar

Avhandlingar. Beställa aktuella avhandlingar från vår University press i tryckt form

Linnaeus University Press (LUP) är Linnéuniversitetets förlagsdel. Förlaget ger bland annat ut avhandlingsserien Linnaeus University Dissertations och ett antal solitärer med anknytning till universitetet.

De flesta avhandlingar från Linneuniversitetet finns även i fulltext i DiVA.

Kontakta Linnaeus University Press, redaktör Kerstin Brodén, telefon: 0470-70 82 67.

(Skrifter ur serien Acta Wexionensia och andra publikationer från Växjö University Press kan beställas via Linnaeus University Press)

Display per page

The EU and the outside world. Global themes in a European setting

Avhandling skriven av: Anne Haglund Morrissey & Daniel Silander
160,00 kr

Aspekter av litterär nyöversättning. Aspects de la retraduction littéraire

Avhandling författad av: Olof Eriksson (red.)
160,00 kr

Att ta rodret i sitt liv. Lärande utmaningar vid långvarig sjukdom

Avhandling författad av: Mia Berglund
160,00 kr

Att vara invandrare och patient i Sverige. Ett individorienterat perspektiv

Avhandling författad av: Elisabeth Björk Brämberg
160,00 kr

Beröringens fenomenologi

Avhandling författad av: Lise-Lotte Ozolins
160,00 kr

Bipolär sjukdom. Ur ett existentiellt perspektiv

Avhandling författad av: Marie Rusner
160,00 kr

Dom kallar oss värstingar. Om ungas lärande i mötet med skola, socialtjänst och polis

Avhandling författad av: Margareta Stigsdotter Ekberg
160,00 kr

En bok om genus. Nyfikenhet, nytänkande och nytta

Avhandling författad av: Christina Angelfors och Eva Schömer
160,00 kr

Från barn till elev i riskzon. En analys av skolan som kategoriseringsarena

Avhandling författad av: Marianne Lundgren
160,00 kr

Förlossningsrädsla. Med fokus på kvinnors uppleverlser av att föda barn

Avhandling författad av: Christina Nilsson
160,00 kr

Gemensamt kunskapande. Den interaktiva forskningens praktik

Avhandling författad av: Bengt Johannisson, Ewa Gunnarsson och Torbjörn Stjernberg
160,00 kr